Workshops


Har du også oplevet følelsesmæssige reaktioner før, under og efter feltarbejde?

Og ønsker du indsigt i, hvad det kan handle om og hvordan dine reaktioner kan bruges til at få en dybere forståelse af dine informanter, felten og din egen faglige og personlige udvikling!

Så kom til WORKSHOP ved antropolog (ph.d.) og psykoterapeut (MPF)

Mette Line Ringsted Nimb – Læs her eller på www.resonans-psykoterapi.dk

PÅ WORKSHOPPEN VIL VI UNDERSØGE, hvordan vores reaktioner på feltarbejdet er helt naturlige, uundgåelige og menneskelige – og samtidig fine relationelle redskaber, som kan bruges til at forstå vores informanter og vores felt. Igennem induktion, resonans og spejlneuroner påvirkes vi af vores informanters følelsesliv og kan igennem en nysgerrighed på vores egne reaktioner få en dybere forståelse af, hvad der er på spil for vores informanter og i vores felt.

Overføringsfeltet og spejlneuronernes betydning

På workshoppen vil du får nye indsigter i mellemmenneskelige relationer, påvirkning og afsmitning. Jeg vil skabe forståelse for ’overføringsfeltet’ og spejlneuroner. Dette er forklaringsmodeller hentet henholdsvis fra psykologien og neurofysiologien, der til sammen kan give os forklaringer på vores følelsesmæssige og kropslige reaktioner – i alle former for relationer og derfor også i antropolog-informant-relationen/antropolog-felt-relationen.

Antropolog eller/og informantinducerede følelser

På workshoppen vil vi stille skarpt på, at det ikke er alle følelsesmæssige reaktioner, som vi får, der er ’vores egne’. De er informanternes/feltens. De føles som vores egne og det bliver de også, hvis vi ikke får skabt forståelse for disse interpersonelle dynamikker. Vi vil også komme ind på, hvordan informanters temaer og feltens dynamik kan få fat på vores egne – måske ubevidste – temaer, som ligger i vores fortid, i vores nutid og måske forestillinger om fremtiden. Har du fx arbejdet med terminalt syge børn, kan du blive ramt af angst for at miste dit eget barn.

MIT ÆRINDE ER at skabe viden om og forståelse for kroppens og følelseslivets naturlige reaktioner. Vi vil også se på, hvordan vi som mennesker reagerer på stressfyldte situationer, hvilket et feltarbejde byder på rige muligheder for. Vi vil komme ind på, hvordan vi selv kan undgå at blive uhensigtsmæssigt stressede – måske traumatiserede – selv i voldsomme situationer.

MIT ÆRINDE ER OGSÅ at kaste lys over disse mellemmenneskelige processer, så antropologen kan tage hensigtsmæssig vare på sit fysiske og psykiske velbefindende, så hun eller han ikke ubevidst kommer til at skade sine informanterne. Når vi selv bliver ramt og rystet, vil det komme til at påvirke vores informanter og de ’valg’, som vi tager i felten (se ’findings’ fra interviewundersøgelse i 2016 på www.resonans-psykoterapi.dk).

MIT ÆRINDE ER ALTSÅ at italesætte, legitimere og give os et fælles sprog, så vi kan tale om de helt naturlige og automatiske reaktioner, som vi får i mødet med andre mennesker – der måske er i nød og i (eksistentiel) krise .

Supervision som faglig udvikling, støtte og forebyggelse

Igennem supervision som faglig udvikling og støtte kan man dels skabe forståelse for sine reaktioner og dermed forstå, hvad der er ’på spil’ i sin felt dels imødekomme og undgå uhensigtsmæssige stresstilstande – mulige traumatiseringer fx sekundær traumatisering.

Terapi til bearbejdning af svære oplevelser

Skulle man alligevel blive udsat for oplevelser, som sætter sig fast og gør, at livet på forskelligvis forandres på en uacceptabel måde, så kan en psykoterapeut med speciale i traumer støtte med at få bearbejdet traumerne, så de slipper deres tag igen.

Psykoterapeut og supervisor

Jeg har som antropolog igennem mange år arbejdet i traumefelter og har på egen krop oplevet, hvordan traumer er smitsomme og fx kan sætte sig som sekundær traumatisme. I dag arbejder jeg som psykoterapeut og supervisor og har specialiseret mig i arbejdet med traumer – både med mennesker, som er traumatiserede og med fagfolk (også antropologer), som arbejder med traumatiserede og i traumefelter. Som terapeut og supervisor får jeg selv kontinuerlig faglig supervision.

Tilkøb af individuel supervision

Der vil være mulighed for at tilkøbe 90 minutters individuel supervision efter workshoppen. Her vil du få mulighed for at udforske din felts specifikke udfordringer. Hvis du fx skal arbejde med det psykiatriske område, så er der nogle helt særlige problematikker, som det vil være fint at være forberedt på i forhold til overføringsfeltet og spejlneuroner. I supervisionen vil der også blive mulighed for at undersøge dine personlige bevæggrunde for at vælge netop denne informantgruppe og felt og om du har personlige temaer, som vil kunne blive vakt i mødet med felten.

Målgruppe for individuel supervision

Det er både for dig, som står på vej ud i felten og til dig, som er ’kommet hjem igen’ og som er nysgerrig på at undersøge de udfordringer, som du mødte i felten. Samt til dig, som måske døjer med specialeskrivningen, fordi oplevelser fra felten måske stadig er stressfyldt aktive i dig. Mange oplever, at (voldsomme og måske uforståelige) oplevelser fra feltarbejdet bliver reaktiveret ved databearbejdningen og i skriveprocessen og det kan forhindre dem i at kunne koncentrere sig til fulde om den kreative og produktive proces, som skrivningen er. Når stressen hersker, så lukkes der ned for de kognitive processer, som er vigtige for analyse- og skriveproces.

Workshoppen vil være særlig relevant for …

Workshoppen vil være ekstra relevant for dig, som skal på feltarbejde eller har været på feltarbejde i et felt, hvor du vil have skærpet tavshedspligt, som skal eller har været i et traumefelt (det er mange felter) eller/og et felt, hvor din personlige sikkerhed er i fare samt til alle jer, som bare gerne vil forstå jeres reaktioner og udvikle jeres feltarbejdskompetencer.

Praktiske oplysninger – Tid og sted

Workshoppen foregår lørdag den 25. februar i tidsrummet mellem kl. 10.00 og kl. 15.00 i Vanløse i min praksis på Jydeholmen 46 i kld. th. 2720 Vanløse (5 min. fra metro og station).

For at personlige erfaringer, udfordringer og måske usikkerhed kan få plads under workshoppen, vil der kun være 12 deltagere på workshoppen.

Tilmelding og intro-pris

Du kan tilmelde dig workhoppen på mail: kontakt@resonans-psykoterapi.dk

Prisen er afhængig af indtægt og tilkøb:

For specialestuderende er prisen 200 kr. ved tilkøb af individuel supervision på 500 kr. for 90 min. Uden tilkøb er prisen 300 kr.

For ph.d.-studerende og andre er prisen 350 kr. ved tilkøb af individuel supervision på 700 kr. for 90 min. Uden tilkøb er prisen 400 kr.

Hvis du efter workshoppen finder ud af, at du gerne vil booke en session, selvom du ikke har gjort det forinden, så er det muligt at modregne og få det til den oprindelige pris.

Betaling via Mobilepay

Betaling foregår via mobilepay og når indbetalingen er gået ind, så er den endelige tilmelding registreret. Mobilepay nr.: 26464361 (bemærk! Dette er ikke et opkaldsnummer).

Forberedelse til workshoppen

Der er som sådan ingen forberedelse til workshoppen. Jeg kan dog anbefale, at du læser Amy Pollards artikel ’Fields of screams: difficulty and ethnographic fieldwork’ i Anthropology Matters Journal 2009, Vol 11(2), samt rapporten ‘Feltarbejderens subjektivitet’ forskerpraktik, efterår 2013 ved Cecilie Rubow (http://mereimellem.dk/ordet-er-det/feltarbejderens-subjektivitet/). Du kan også tænke over egne udfordringer, din felts temaer og problematikker m.v.

Afslutningsvis

Er du i tvivl om noget, så er du altid velkommen til at kontakte mig og jeg vil vende tilbage så hurtigt som muligt. Vi kan evt. tage en telefonsamtale eller du kan booke en supervision. Se www.resonans-psykoterapi.dk

De bedste hilsner

Mette Line Ringsted Nimb