Om terapien


Resonans bygger bro mellem mennesker

‘Resonans – Relationsbaseret Psykoterapi’
Som menneske udvikler og forandrer du dig igennem hele livet. I denne livslange udviklingsproces møder du naturlige udfordringer og kriser. Du kan opleve udfordringer i parforholdet, familielivet eller i arbejdsrelaterede sammenhænge. Som menneske kan du også blive kriseramt i mødet med døden eller traumatiske oplevelser.

Hvis du kommer til at ’hænge fast’ i disse udfordringer og kriser, så kan livet opleves som håbløst og uden mening. Disse tilstande kan føre til depression, stress, angst, selvdestruktiv adfærd og andre psykiske tilstande, som kan være svære at stå alene med.

I disse tilfælde vil psykoterapi kunne støtte dig i det svære. Psykoterapien vil kunne hjælpe dig med at få bearbejdet dine oplevelser og i udviklingen af nye sider af dig, så du igen kan opleve livet som meningsfyldt og værd at leve i.

Dette er eksempler på temaer, som klienter kommer med i min praksis:

• Stress og udbrændthed
• Præstationsangst
• At være i følelsernes vold
• Selvværd og selvtillid
• Tab som følge af død, skilsmisse og aldring
• Sorgbearbejdelse
• Chok/traume
• Relations-/parforholdsproblemer
• Voldsproblematikker
• Når barndommen har sat aftryk og blokerer for livsudfoldelse
• Selvdestruktiv adfærd som fx misbrug og spiseforstyrrelser

Det kan være svært at starte op i terapi
Det er helt normalt, at det kan være svært at starte op i terapi. For nogle kan det være decideret angstfyldt. Jeg oplever derfor ofte, at kommende klienter får bestilt en tid til første session og så melder fra igen. Dette kan ske flere gange, før det første møde reelt finder sted. Den forståelse har jeg og du vil derfor blive mødt med anerkendelse for, at det kan være svært at starte op i terapi.

Resonans og den terapeutiske relation og metode
Resonans betyder ’samklang’ og er en forudsætning for alt menneskeligt udviklingsarbejde. Resonans er en proces, hvor engagement, tanker og følelser bygger bro imellem mennesker og skaber relation.

I den terapeutiske proces skaber jeg som terapeut, derfor en ramme af støtte, tryghed og omsorg, hvor følelsesmæssig bearbejdning og personlig udvikling er mulig.

I min psykoterapi vil samtalen være den primære arbejdsform. Men for at møde det ubevidste lag, vil vores samtale blive suppleret af en øget opmærksomhed på dine kropsfornemmelser og følelser og ved brug af dine drømme og fantasier.

I den relationsbaserede psykoterapi fungerer jeg, som samtalepartner og ’rejsekammerat’, der stiller mig selv og mine kompetencer til rådighed for dig som klient. Relationen imellem os er afgørende for vores arbejde, og den første session vil derfor altid være en uforpligtende ’prøvetime’.

Personlig udvikling
Mange mennesker søger først terapi, når de er i krise. De kan have mødt udfordringer i deres nuværende liv eller pludselig være blevet oversvømmet af fortidens – måske barndommens – oplevelser, som de bliver nødt til at forholde sig til for at komme videre i livet. Men det som starter som kriseterapi, åbner også altid op for personlig udvikling og transformation.

Artikler: