Tab & Sorg


Gennem et livsforløb vil alle mennesker opleve at miste nogle eller noget, som de har været knyttet til. De fleste får bearbejdet tabet ved hjælp fra familie og venner. Nogle kan dog blive ’fastlåst i sorgen’ – få en forlænget sorgtilstand.

Fastlåst sorgtilstand og tidligere tabsoplevelser
Hvis du oplever, at du ikke rigtig kan komme videre med livet efter et tab, kan det være fordi, at du tidligere har mistet en forælder, en søskende, en bedsteforælder eller en nær ven – måske et vigtigt kæledyr. Og måske har du aldrig fået anerkendelse for tabet og fået lov til at sørge over det. De tidligere tab kan derfor blive aktiveret i det nye tab.

En forlænget sorgproces og utrygt tilknytningsmønster
En forlænget sorgproces kan også være forårsaget af, at du generelt har et utrygt tilknytningsmønster. Herved kan et tab aktivere overvældende følelser af utryghed. Utrygt tilknytning er ofte forårsaget af dine opvækstvilkår med utrygt eller/og manglende følelsesmæssig og fysisk kontakt til dine forældre.

Kendetegn ved en forlænget sorgtilstand – måske fra ikke erkendte tab er:

• Føler dig utryg ved adskillelse (fra partner, børn – nære relationer)
• Føler dig forladt og ensom (når de er optaget af andet)
• Holder fast i forhold, som ikke er gode for dig (af angst for forladthed)
• Sørger meget ved tabsoplever (større eller mindre tab)
• Oplever (kronisk) tristhed, depression, meningsløshed, tomhed m.v.

Hvis du genkender nogle af disse tegn, så er relationsbaseret psykoterapi måske noget for dig?

I terapien vil du få:

• Undersøgt hvordan tidligere tabsoplevelser påvirker dit nuværende liv
• Bearbejdet dine tabsoplevelser
• Imødekommet dine følelsesmæssige tilstande; fx depression, meningsløshed, mismod – måske uro og angst

Terapien kan åbne op for et dybere liv
Fra mit arbejde med klienter, der har lidt et tab og måske sidder fast i en sorgtilstand, oplever jeg, at terapien kan være den afgørende støtte, som gør, at mismodet og meningsløsheden kan slippe sit tag i dem. De taler om, at terapien kan åbne op for en dybere kontakt til sig selv, andre og til livet mere generelt.

Du vil blive mødt i en empatisk relation, hvor tabet, sorgen og livet får sin plads.

Tabsoplevelser kan også være:

• Tab ved en skilsmisse
• Tab af et job/bolig
• Tab af førlighed
• Tab af ungdom og vitalitet
• Tab af status