Chok & Traumer


Hvis du har været udsat for et pludseligt chok, som for eksempel en ulykke, et biluheld, et pludseligt dødsfald, et overfald, en uventet fyring eller skilsmisse, så kan det sætte sig i din krop og din psyke. Faktisk har 20 % af alle psykiske problemer rod i chok og traumatisering og det slider slemt på immunforsvaret, nervesystemet og følelseslivet.

Traumatiske oplevelser i barndommen og PTSD
Hvis du har oplevet gentagne og vedvarende traumatisering som barn (fx vold, misbrugs- og/eller psykiske problematikker i familien), så lider du måske af Post Traumatisk Stress Disorder (PTSD). Det kan for eksempel soldater, voldsudsatte eller partnere til misbrugere komme til at lide af.

Men både hvis du har været udsat for en enkeltstående chok-oplevelse eller for gentagne traumatiske hændelser, vil du givetvis genkende nogle af symptomerne her nedenfor.

Symptomer for uforløste chok, traumer og PTSD
Fysiske symptomer kan vise sig som søvnbesvær, hukommelses- og koncentrationsbesvær, svagt immunforsvar, muskelspænding og hjertebanken.

Psykiske symptomer kan vise sig som stærke og svingende følelser, indre uro, social angst, panikangst, følelser af at være på ’vagt’, kronisk stress, depression, skam, isolation, handlingslammelse og meningsløshed.

Relationsbaseret psykoterapi for at imødekomme oplevelser udsprunget af chok og traumer
I chok-traumeterapi indgår både samtaleterapi og blid kropsterapi. Der vil være fokus på kroppens reaktioner og fornemmelser. For at kunne arbejde med chokket og traumerne er det nødvendigt at få skabt forståelse for de måder, som din psyke og krop reagerer på. Og da traumatiske hændelser, og følgevirkninger af disse, ofte hænger sammen med oplevelser af kontroltab, så lægger terapien stor vægt på genetablering af personlige ressourcer, indre styrke og følelsen af at få genskabt egen kontrol og tryghed.

På den måde vil de fysiske og psykiske symptomer mindskes, nogle helt forsvinde, så du (igen) kan klare hverdagens små og store udfordringer.