Hvem er psykoterapeuten & supervisoren?


Mette Line Ringsted Nimb

Psykoterapeut (MPF) og antropolog (ph.d.)
Uddannet ved en fireårig psykoterapeutisk uddannelse i København
Uddannet som antropolog ved Kbh. universitet
Privat praktiserende psykoterapeut
Underviser
Supervisor
Foredragsholder
Gruppeterapeut

Jeg er oprindelig uddannet socialpsykologisk antropolog og har i mange år arbejdet med psykiske og sociale problematikker. Det har givet mig et bredt og solidt grundlag for det psykoterapeutiske arbejde, som er mit primære arbejde i dag. Jeg har på kreativ vis forbundet mine to hoveduddannelser og erfaringer der fra, så jeg kan tilpasse mig hver enkelt klients eller gruppes specifikke behov og ønsker. Det betyder også, at jeg fra 2016 har kunnet tilbyde faglig supervision til antropologer og andre feltarbejdere.

Som professionel psykoterapeut og supervisor er jeg naturligvis medlem af Dansk Psykoterapeutforening og følger deres høje etiske regler og standarder. www.psykoterapeutforeningen.dk

Jeg får supervision og sørger for fortsat personlig udvikling og videreuddannelse. I 2013 tog jeg et seks ugers kursus i meditation og mindfulness. I 2013 og 2014 tog jeg drømmekurser hos psykoterapeut Ameyo Barfred-Dixon og i efteråret 2016 supplerede jeg min uddannelse med ’Visuel tavlepraksis’ under Narrativer Perspektiver ved Anne Saxtorph. Derforuden er jeg medlem af to faglige netværksgrupper.

Samarbejdspartnere – Kommuner, NGO’er og uddannelser (universitetet m.fl.)

Jeg har igennem en årrække tilbudt terapi og supervision til forskellige kommuners borgere og ansatte. Derforuden har jeg fungeret som socialpsykologisk mentor for udsatte borgere. Ved siden af dette holder jeg foredrag og workshops på diverse uddannelser, som uddanner socialtfagligt personale. Samt tilbyder workshops og supervisionsgrupper til fag på universitetet, hvor deres studerende og forskere udfører feltarbejde, som en del af deres faglige praksis.

Psykoterapi uddannelsen
Psykoterapi uddannelsen er en 4-årig uddannelse, der løbende bliver evalueret og kvalitetsgodkendt efter de tværministerielle kvalitetskriterier for private psykoterapeut uddannelser. Uddannelsen er bygget op omkring 7 psykoterapeutiske retninger; adfærdspsykologisk, kognitivt, systemisk, psykodynamisk, eksistentielt, humanistisk og transpersonligt. Psykoterapeuten trænes til at kunne benytte sig af de forskellige retninger i forhold til de problematikker, som klienten bringer op gang for gang.