Resonans bygger bro mellem mennesker

Psykoterapi er en god støtte, hvis du står i en livskrise og et godt
udgangspunkt til videreudvikling