Professionel specialevejledning til ID-Studerende


HVORDAN!
Som vejleder i opgaveskrivning er det min fornemmeste opgave at sørge for at det bliver din proces, din opgave og din eksamen.

KLIENT-UDTALELSER:

Mette Line uden dig og din generøse vilje til støtte, ville det have været umuligt for mig at kunne blive færdig med mit projekt. Af hjertet tak for din indlevelse i min historie og min skriveproces, med alle de stop der har været, har du, kunne hjælpe mine ord videre og skabt sammenhæng for mig“.

Mette Lines vejledning har haft stor værdi i forbindelse med min opgaveskrivning. Hun har nænsomt guidet mig på rette vej, hvilket har bidraget til større ro og tryghed i min proces. De varmeste anbefalinger herfra“.

BAGGRUND/CV
Jeg har erfaring med opgave-vejledning på BA- og specialeniveau fra min tid, som vejleder og underviser på Institut for Antropologi (KU). Her tog jeg min ph.d. indenfor det social-psykologiske område. Siden hen har jeg taget ID’s fireårige psykoterapeutiske uddannelse (eksamineret og certificeret i 2014).

KOM GODT I GANG OG FINT IGENNEM OPGAVE-PROCESSEN
Jeg kan støtte i hele opgaveprocessens faser – fra de første spæde idéer, til problemformulering, selve skriveprocessen og med forberedelse til eksamen.

PRISER
Jeg tager 1200 kr. for en vejledningssession på 90 min. Heri er inkluderet, at jeg bruger en time til at forberede mig (læse hvad du evt. sender mig inden sessionen). Hvis jeg bruger mere tid (hvis du fx sender mig hele opgaven til sidst), så tager jeg 500 kr. i timen.

DE FØLELSESMÆSSIGE PROCESSER
Såfremt at du også skulle have brug for støtte til de mere følelsesmæssige processer, som du kan rende ind i undervejs i skriveprocessen, så kan jeg naturligvis også støtte dig i dem.

TERAPI
Hvis du ikke går i terapi i forvejen, så er du naturligvis velkommen i et terapeutisk forløb og så er prisen 600 kr. for en session (se også andre prisklasser under ’kontakt og priser’).