Stress


Som psykoterapeut har jeg specialiseret mig i ’tilbagevendende eller kroniske stresstilstande’. Sådanne stresstilstande kan være reaktioner på ens tidligste stresshistorie fra barndommen.

Oplevelser som kan føre til tidlig stress er fx:

• Tidlig fysisk adskillelse fra mor (hospitalsophold, tidlig pasning m.v.).
• Travle og ikke opmærksomme forældre (fx forældre som ligger i strid).
• Utilstrækkelig følelsesmæssig kontakt mellem mor/far og barn.
1. Mor/far kan have været optaget af egne problemer og fortid.
2. Mor/far kan have været psykisk syg.
3. Mor/far kan have haft et misbrug.

For det lille barn, der ikke får tilstrækkelig tryghed kan sådanne oplevelser sætte sig som tilvendende eller kroniske stressreaktioner. Dette er skadeligt og nedbrydende for kroppen og psyken.

I den relationsbaserede psykoterapi vil du få:

• Indsigt i, om din tilbagevendende stress her rod i gamle oplevelser.
• Indsigt i, hvordan og hvorfor disse oplevelser igangsætter stressen.
• Bearbejdet de oplevelser, som ligger til grund for din stress.

Terapien kan blive vejen ud af din mere eller mindre kroniske stresstilstand. I terapien lærer du at rumme de positive såvel som de negative sindstilstande, så du igen kan mærke nærværet indadtil til dig selv og udad til i dine relationer. Igennem den terapeutiske relation kan du få skabt et ydre anker, så du derigennem kan få en indre ro.

Stress relateret til arbejde og personlig krise

Man kan naturligvis også blive stresset af andre årsager. I vores hurtigtudviklende samfund forventes det, at vi som mennesker arbejder mere og mere effektivt. Vi skal i dagligdagen overskue flere komplekse problemstillinger, være omstillingsparate og have et ekstremt overskud hele tiden. Mange mister derfor overblikket og evnen til at være nærværende i deres liv og i relationer. Dette kan sætte sig som stress og udbrændthed. Af den grund sygemeldes mange hvert år. Andre igen møder personlige kriser og udfordringer (skilsmisse, tabsoplevelser m.fl.), som giver stressreaktioner i krop og psyke.

Disse former for stress vil naturligvis også blive mødt i terapien med empatisk forståelse og indsigt for de fysiologiske og neurobiologiske reaktioner.