Voksne børn af...


Jeg har valgt at kalde denne side for ‘voksne børn af …’. Dette ‘voksne børn af’ henviser til voksne, som engang var børn af forældre, som ikke formåede at udfylde deres forældrerolle på en, for børnene, tilfredsstillende måde.

Dette er børn af misbrugende forældre, børn af sindslidende forældre, børn af voldelige forældre, børn af forældre, som er optaget af egne problemer – måske er de selv ’børn af’) m.fl.

Når jeg har samlet denne gruppe ‘voksne børn af …’, så er det, fordi man kan se, at der er nogle gennemgående problematikker for de børn, der ikke har fået tilstrækkelig tryghed, forudsigelighed, opmærksomhed, sund spejling og tilpas affektregulering.

Gennemgående problematikker for ’voksne børn af …’
Hvis du er et ’voksent barn af’, kan du gå rundt med en understrøm af forkerthedsfølelse, forladthedsfølelse, skamfølelse, dårligt selvværd, problemer med sunde grænser, tætte relationer og tilknytning, have svært ved grundlæggende tillid til dig selv og til andre og have mere eller mindre kroniske stressreaktioner.

Psykoterapi til dig som er ‘voksent barn af …’ og som ønsker at slippe ud af barndommens skygger, mønstre og uhensigtsmæssige forsvar.

Relationsbaseret psykoterapi til dig, som ønsker sundere grænser, modet til tryggere tilknytning og har behovet for balanceret følelsesregulering.

I den terapeutiske proces skaber jeg, som terapeut, en støttende relation, et trygt rum og omsorg, hvor følelsesmæssig bearbejdning og personlig udvikling er mulig.

Se også opslag på min facebook side ‘Resonans – Relationsbaseret Psykoterapi’, der omhandler disse problematikker.