Sammenhængen mellem vold og arbejdsskader


Er du ramt af vold i dit arbejde såsom; trusler, slag, spark, så kan du udvikle stress – måske posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD)

Så læs med her; case, baggrund og beskrivelse af terapeutisk forløb

Psykoterapeut (MPF) og socialpsykologisk antropolog (ph.d.) og supervisor
Mette Line Ringsted Nimb, speciale i vold www.resonans-psykoterapi.dk

Citat fra tidligere kvindelig klient
” Pludselig en dag kunne jeg ikke mere. Jeg gik hjem og kom aldrig tilbage til det job. … Senere fandt jeg ud af, at jeg led af posttraumatisk stressforstyrrelse – altså PTSD. Først syntes jeg, at det var mærkeligt. Jeg var jo ikke udsendt soldat, men så fandt jeg ud af, at jeg også, som soldater, havde levet med utryghed, pludselige angreb og voldelige overgreb. Som …. i psykiatrien arbejder man i en konstant angst for at blive overfaldet. Mit alarmberedskab var altid slået til – også når jeg ikke var på arbejde og især når jeg skulle sove om natten. … Til sidst kunne min krop og psyke ikke klare det mere og jeg blev sygemeldt… Efter at have arbejdet som … i 24 år, så har jeg ikke været i arbejde i to år nu. Jeg har stadig mareridt, tør ikke gå ind i et rum, kan ikke være i større sociale sammenhænge og lever hele tiden med flashbacks fra de overfald, som jeg har været udsat for … (efter aftale med tidligere klient).

Vold som et stigende problem på arbejdspladser
Vold er blevet en del af jobbet for mange frontmedarbejdere, der arbejder med syge eller andre udsatte borgere i Danmark. Det overrasker os måske ikke, at politiet og fængselsbetjente oplever vold på arbejdet, men at et stigende antal sagsbehandlere/socialrådgivere, specialpædagoger, sosu’ere og skolelærere kan rapportere om oplevelser med vold i dagligdagen samt sygemeldinger forårsaget af vold er måske mindre synligt og anerkendt.

Anerkendelse af sammenhængen mellem vold og arbejdsskader
Og manglende anerkendelse – dels fra ens arbejdergiver og fra samfundet i al almindelighed – er en del af problemet. Der skal sættes fokus på, at gentagne, vedvarende oplevelser med vold, også forholdsmæssige udramatiske hændelser, som at blive nevet, bidt og revet i, kan sætte sig som en general utryghed, der kan føre til alvorlige stresstilstande – måske PTSD. Der skal sætte fokus på, at medarbejdere skal tilbydes faglig støtte og terapi, hvis de allerede er ramt og rystet, så de kan få bearbejdet deres oplevelser for at komme videre i livet.

Vold og chok  
Hvis du har været udsat for vold, så kan det sætte sig i din krop og din psyke. Faktisk har 20 % af alle psykiske problemer rod i chok og traumatisering og det slider slemt på immunforsvaret, nervesystemet og følelseslivet.

SOM PSYKOTERAPEUT STØTTER JEG TERAPEUTISK:

• Dig som har været udsat/bliver udsat for voldelige overgreb – på jobbet, der gør, at du ønsker at få klarhed, om det har haft/har psykiske følger, som det vil være godt at få bearbejdet.

• Dig som har brug for at finde ud af, om dine arbejdsrelationer og arbejdssituation har en skadelig indvirkning på dit privatliv og almene velvære.

• Dig som har brug for at få bearbejdet volden og komme videre i livet.